07.02-15.06.2024 toimub e-raamatukogu ELLU lugemisbingo. Loe lähemalt siit.
Meditsiiniline mikrobioloogia II. Bakterid ja seened

Meditsiiniline mikrobioloogia II. Bakterid ja seened

Reet Mändar, Irja Lutsar, Tõnis Karki, Marika Mikelsaar

Meditsiinilise mikrobioloogia eestikeelse originaalõpiku kolmandas, täiendatud ja parandatud väljaandes käsitletakse baktereid ja seeni ning nende poolt põhjustatud haigusi. Õpik on järjeks üldmikrobioloogia õpikule ning on valminud TÜ mikrobioloogia osakonna õppejõudude ja teadurite ühistööna.

Mikrobioloogia on pidevalt arenev ja täienev teadusharu. Uusi mikroobe leitakse nii inimese kehast kui ka keskkonnast, seega muutub ka haigustekitajate loetelu järjest pikemaks. Samal ajal kasvavad meie teadmised tuntud haigustekitajate omaduste ja ühes sellega ka haiguste patogeneesi kohta. Mikroobide ravimitundlikkus erineb riigiti ja muutub ajas, lisandub uusi diagnostikameetodeid ning mõned meetodid vajuvad ajaloo hõlma. Ka mikroobide klassifitseerimine on pidevas muutumises, eelkõige seoses klassifitseerimise meetodite arenguga.

Selles õpikus on esitatud andmed meditsiiniliselt oluliste mikroobide morfoloogia, füsioloogia ja virulentsusfaktorite kohta, nende poolt tekitatud haiguste puhul on käsitletud epidemioloogiat, patogeneesi, immuunvastust, kliinilist pilti, diagnostikat, ravi ja profülaktikat. Erinevalt sama õpiku eelmistest väljaannetest on käesolevasse õpikusse lisatud kokkuvõtlikud tabelid olulisemate haigustekitajate tähtsamate omaduste kohta. Samuti on peatükkide algusesse lisatud vastava mikroobi klassifikatsiooni peamised tasemed; õpik sisaldab ka rohkesti illustratsioone, et parandada ettekujutust mikroobidest ja nende poolt tekitatud haigustest. Mitmeid mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste valdkonna spetsiifilisi mõisteid on põhjalikult käsitletud eelnevalt ilmunud mikrobioloogia üldosa õpikus, seepärast neid käesolevas õpikus enam üksikasjalikult lahti ei kirjutata.

Eeldatav lugemisaeg: 11 t 27 min