Isale

Jaan Kaplinski esseistlikus raamatus "Isale" on kaks poolust. Ühelt poolt püüab ta avastada
oma Poola päritolu isa elu ja suguvõsa ning taastada isa kunagiste tuttavate mälestuste abil
tema elu Tartus enne Venemaale vangilaagrisse saatmist. Teiselt poolt on raamat pöördumine
isa poole, keda ta õieti ei mäletagi. Kaplinski kirjeldab isale oma elatud elu, arusaamist
maailmast ja suhteid lähedastega.

Samast kategooriast