Kettmõõgaga mõõdetud Maa : saladuslik tsaar 3

Kettmõõgaga mõõdetud Maa : saladuslik tsaar 3

Maniakkide Tänav, J. J. Metsavana

Hea lugeja, sinu ees olev romaan on juba kolmas «Ippoliti»
sarja liigituv teos. Kui küsida, mis teeb selle eriliseks võrreldes kahe
eelnevaga, siis tegemist pole enam kogumikuga, vaid romaaniga. Maa on võõrelu
haardes. Säilinud on vaid väike lapike, kus osutatakse vastupanu. Veel on
inimesi, kes teevad kõik, mis nende võimuses, et inimkonna koduplaneet jääks
neile alles. See lapike on Eesti. Need inimesed on eestlased.

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital

Eeldatav lugemisaeg: 7 t 10 min

Samast kategooriast