Harjutusi lapse lugemisoskuse edendamiseks

Harjutusi lapse lugemisoskuse edendamiseks

Loone Ots

See raamat on mõeldud lastele, kel ees eelkool või esimene
klass, ja täiskasvanuile, kes tahavad nende lastega tegeleda. Järjest rohkem
kurdetakse, et laps õpib küll kiiresti lugema, kuid ei saa loetud tekstist
aru, ei oska lugeda funktsionaalselt. Raamat pakub laia valiku harjutusi, mis
õpetavad last vaatama teksti kui teabeallikat, nägema seda mitme nurga alt ja
loetut reaalse eluga siduma. Tekstide juures on küsimused ja ülesanded. Kõik
harjutused õpetavad eri tekste omavahel seostama, teavet üldistama. Osa
harjutusi on dialoogi vormis, arendamaks lapse empaatiavõimet ja ilmekat
lugemist. Lugude sisu keskendub suuresti loodusele, kodukohale ja inimsuhetele.
Enamikku tekste saab kasutada ka etteütlustena. Palju on kirjutamisülesandeid.
Lisatud on tähe- ja sõnamänge ning ristsõnu.LOONE OTS (1965) on filosoofiadoktor pedagoogika erialal, Tartu ülikooli
õppejõud ja koolitaja.

Eeldatav lugemisaeg: 1 t 31 min