Kuidas last kooliks ette valmistada. 200 head harjutust koolieelikule

Kuidas last kooliks ette valmistada. 200 head harjutust koolieelikule

Loone Ots

Üha rohkem koole võtab õpilasi vastu katsetega. Soovitakse
teada, kas laps suudab taluda õpikoormust harilikust suuremas mahus. Kas laps
on valmis tegema teadmiste nimel tööd. Ja kas vanemad last selles toetama
hakkavad. Seepärast uurivad need koolid lapse teadmisi veidi kõrgemal tasemel.
On hea, kui koolimineja on selleks ette valmistunud.

Loone Otsa raamat pakub erinevaid ülesandeid ja peamurdmist, mis arendavad
lapse eesti keele oskust, arvutamist, loogilist mõtlemist ning üldisi teadmisi
lapsest endast ja maailmast. Raamat on mõeldud eeskätt viie-seitsmeaastastele
lastele, kel kooliminek kohe ees, ja nende vanematele. Kuid ka vanematele
lastele, sest paljud harjutused vastavad I kooliastme nõuetele ja on alus
kooliastujate testimisel. Niisiis võivad neid julgesti lahendada ka esimeste
aastate kooliskäijad. Raamatu annab vanematele ja lastele suurepärase
võimaluse ühiseks ajaveetmiseks ja tekitab lapses huvi koolis õpitava vastu.

Eeldatav lugemisaeg: 1 t 33 min