Teedeehituse ohud

Teedeehituse ohud

Rein Reisberg, Mart Joosep

Tööinspektsiooni poolt koostatud
trükises juhitakse tähelepanu teedeehitusel esinevatele ohtudele, kirjeldatakse õigusaktide nõudeid
ning antakse soovitusi ohutuse tagamiseks ja tööõnnetuse vältimiseks. Trükis on suunatud
tööandjale, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja teistele töötajatele, kes tegelevad
töökeskkonnaga või on selle paremaks muutmisest huvitatud. Juhend võib alla abiks ka ametnikele,
sest rõhuvas enamuses toimuvad teetööd avalikult kasutatavatel teedel, kus teetöid korraldavad
Maanteeamet või kohalik omavalitsus.

Samast kategooriast