Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses,toitlustuses ja majutuses

Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses,toitlustuses ja majutuses

Piret Kaljula, Mari-Liis Ivask, Indrek Avi, Rein Reisberg

brošüüris antakse
ülevaade kaubanduses, toitlustuses ja majutuses esinevatest ohuteguritest – kuidas neid ära tunda
ja mida teha, et need mõjutaksid töötajate tervist võimalikult vähe. Käsitlemist leiavad tööd, mis on
seotud põhiliselt istumise või seismisega, raskuste käsitsi teisaldamine, psühholoogilised
ohutegurid, liikumisteede korrashoid, töövahendite ohutus, kemikaalide kasutamine ja mitmed
muud teemad. Samuti antakse nõu esmaabi ja tervisekontrolli korraldamiseks ja olmeruumide
sisustamiseks.

Samast kategooriast