07.02-15.06.2024 toimub e-raamatukogu ELLU lugemisbingo. Loe lähemalt siit.
Eesti ühiskond kiirenevas ajas

Eesti ühiskond kiirenevas ajas

Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, Veronika Kalmus, Triin Vihalemm

Käesolev raamat annab tervikliku ülevaate Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti ühiskonna muutumist käsitleva pikaajalise uurimisprojekti „Mina. Maailm. Meedia“ peamistest tulemustest. Analüüsi aluseks on viiel korral (2002, 2005, 2008, 2011 ja 2014) läbiviidud esindusliku sotsioloogilise küsitluse tulemused. Lisaks empiirilisele materjalile pakub raamat ülevaadet Eesti sotsioloogia arengust ning tutvustab nüüdisaegseid teoreetilisi ühiskonnakäsitlusi.

Samast kategooriast