Libisemine ja komistamine

Libisemine ja komistamine

Rein Reisberg, Erki Tiivas, Endel Laurik

Brošüüri teemaks on liikumisteede
ohutus põhitähelepanuga libisemisest ja komistamisest põhjustatud kukkumistele. Kirjeldatakse,
millised asjaolud viivad kukkumiseni ning tuuakse näiteid toimunud tööõnnetustest. Ohutuma
töökeskkonna loomiseks antakse soovitusi nii töökeskkonna kujundamise, töö korraldamise kui ka
jalanõude valiku osas.

Samast kategooriast